nad čím si hlavu lámu

September 2018

Dělat manažera je jednoduchý

„Dělat manažera je přece děsně jednoduchý,“ prohlásil onehdy můj syn.
??
„No, prostě říkáš lidem, co maj dělat,“ děl dále s jistotou.
Už mi to nedalo: „Hm, a jak to vím, co mají dělat?“
„Řekne ti to tvůj šéf.“
„Aha, a kdo to řekne jemu?“
„No jeho šéf.“
„A kdo to řekne tomu nejvyššímu?“ zkoumala jsem dál.
Roztomile znejistěl, ale nechtěl ztratit tvář: „No, ten to vymyslí.“
„Aha, takže ten nahoře vymýšlí, co bude dělat každý člověk ve firmě?“
Můj synek je sice zbrklej, ale jinak chytrej kluk, takže hloubku bahna odhalil, zamumlal něco o tom, že se musí jít učit a vytratil se. Jo jo, vítej do světa dospělých.