Manažeři jsou nositeli firemní kultury a zásadně ovlivňují výsledky společnosti. Bohužel těch opravdu dobrých je málo. Mým posláním je to změnit.

Proč manažerské poradenství?Na našem trhu je spousta kvalitních odborníků. V odborném vzdělávání jsme na tom vůbec dobře (poslední údaje viz např. studie Adecco Group). Bohužel totéž neplatí o manažerech. Stále nepochopitelně podléháme iluzi, že

manažerem se člověk stane tak, že dostane funkci. V kvalitě manažerů tedy zaostáváme. Nemá smysl diskutovat o tom, zda je vina na straně zaměstnavatele, který nepřipraveného člověka do této role jmenoval, nebo na straně zaměstnance, který ji přijal. Mým posláním je tyto situace řešit - nápravou i preventivně. Co v praxi znamená dosahovat výsledků prostřednictvím svěřeného týmu? Které návyky musí novopečený vedoucí opustit a které naopak je třeba vytvořit? Diskutovat se zaměstnavateli o tom, jakou sadu dovedností ta která manažerská pozice v jejich firmě vyžaduje a jak si je potenciální manažerské talenty mohou co nejrychleji osvojit.
Naléhavost tohoto poslání v posledních letech roste - sílí diskuse o firemních hodnotách, o motivaci lidí a jejich (ne)loajalitě. Dobří zaměstnanci nejsou a když je máme, hledáme cesty, jak si je udržet. Ať se podíváte do kteréhokoli průzkumu spokojenosti za poslední roky, budou se tam v různém pořadí a v různých podobách opakovat tyto požadavky:
- příjemné pracovní prostředí (fyzické i vztahové)
- pochvala a ocenění mé práce
- zpětná vazba
- porozumění tomu, co potřebuji
- rozumné platové ohodnocení
- zajímavá práce, zodpovědnost
- možnost růstu
- dobrá značka
Kromě vnímání značky jsou to všechno oblasti, které přímo ovlivňuje manažer. Přesto firmy tyto problémy/požadavky řeší zástupně. Soutěží o nejlepší kanceláře, přibývají fotbálky, grilovačky, zvyšují se hodnoty stravenek. Ne že bych byla proti posezení u dobrého jídla, ale každodenní problémy s motivací to rozhodně nevyřeší. Chápu však, že je to rychlé, efektní a rozhodně méně nákladné, než systematicky připravovat potenciální manažery na úspěšné zvládnutí nového oboru, tedy VEDENÍ LIDÍ.

Ráda bych tedy oslovila firmy, které berou vážně prohlášení, že lidé jsou tím nejcennějším, co mají. Pojďme společně pracovat na tom, aby vaši manažeři byli úspěšní, pozitivně ovlivnili nejen výsledky, ale i všechny lidi, které mají pod sebou a zajistili tak nejen příjemnou firemní atmosféru, ale také uspořili náklady na fluktuaci nespokojených lidí.