Manažeři jsou nositeli firemní kultury a zásadně ovlivňují výsledky společnosti. Bohužel těch opravdu dobrých je málo. Mým posláním je to změnit.

…ne,nebojte se, nečeká vás psychometrický test, ani školní známkování. Odpovězte si upřímně na následující otázky. Uděláte si tak rychlý obrázek, které oblasti manažerské práce máte pod kontrolou a které na vaši pozornost teprve čekají. Možná jste si některá témata dosud s rolí šéfa nespojovali nebo vás nenapadlo nad nimi přemýšlet. Má-li však manažer pochopit svoji roli a účinně aplikovat svůj obrovský vliv na lidi a výsledky, může být takové zamyšlení velmi užitečné…

- jak vize firmy souvisí s její strategií a jak se promítá do mého zadání?
- když se zeptám svých podřízených, dokáže mi každý z nich vysvětlit, jak jejich práce zapadá do firemní strategie?
- jsou při pohledu do kalendáře zřejmé moje priority? A do jaké míry korespondují se strategií firmy?
- jak moc se moji lidé podílejí na rozhodování?
- jak často filtruji informace, které říkám svému týmu?
- jak často bývám zaskočen nečekanými překážkami nebo okolnostmi?
- jak moje zadání souvisí se zdroji, které mám k dispozici?
- do jaké míry mé zadání ovlivní procesy ve firmě, tržní podmínky a osobnost mého šéfa?
- dokážu konkrétně popsat silné a slabé stránky všech svých přímých podřízených?
- jak se konkrétně projevuje cílená práce na rozvoji mých lidí?
- jaké styly vedení jsou mi přirozené a jak jsou kompatibilní se stávajícím týmem?
- co jsou motivátory mých lidí a jak vypadá plán rozvoje a motivace v souvislosti s požadovaným výkonem?
- jak zvládám organizaci své vlastní práce a práce týmu?
- kdo na naší poradě mluví nejvíc?
- když zadám úkol, dostanu to, co jsem chtěl, v termínu, v jakém jsem chtěl? Jak často?
- jak často si lidé z týmu říkají o zpětnou vazbu?
- kdy jsem naposledy někoho pochválil?
- jak dlouho obvykle trvá hodnotící pohovor? Co je obsahem?
- kdy naposledy jsem vzal někoho ze svých lidí prezentovat mým kolegům nebo nadřízeným?
- které věci, co dělá můj šéf a mně se (ne)líbí, dělám taky?
- jakou mám fluktuaci v týmu?
- které činnosti, co dělám, jsou jen formalita?
- jak moc mě baví chodit do práce? A jak moc to baví moje lidi?
- mám své lidi rád?
- co vím o osobním životě lidí z mého týmu?
- chtěli by moji lidé pracovat pod někým jiným?
- kolik času trávím s lidmi a kolik s počítačem?
- jak často chodím do první linie?
- jestliže mám pod sebou víc hierarchických linií, jaké mechanismy ověřování používám?
- kolika svým lidem jsem pomohl posunout se výš/jinam?
- kdy naposledy jsme oslavovali nějaký úspěch?